Wegbeheer is een taal
Via verkeerstekens en weginrichting communiceer je met de weggebruiker. Daar zijn, net zoals bij een gewone taal, afspraken rond. De kunst is om jouw boodschap op de juiste plaats adequaat over te brengen aan de weggebruiker. De kunst is ook om enkel te communiceren waar het nodig is. AACON spreekt de taal van de weg. Wij helpen je door het bos de bomen te zien.
Van eenvoudige vraag tot totaalconcept
AACON is gespecialiseerd in de ondersteuning van wegbeheerders bij het aanbrengen van de juiste verkeerssignalisatie. AACON verkoopt, verhuurt of plaatst zelf geen signalisatie, maar zorgt voor het juiste advies, de opmaak van signalisatieplannen en het ontwerp van aanvullende reglementen betreffende de politie over het wegverkeer.

Meer en meer valt de ondersteuning rond verkeersadvies vanuit de politiezones weg. De expertise waarop de lokale besturen tot voor kort konden rekenen verdwijnt. AACON biedt deze expertise aan, sterker nog, het neemt het gehele organisatorische proces van de wegbeheerder over. Dit geeft een bijzondere meerwaarde, want vaak blijft het hele proces rond verkeerssignalisatie liggen omdat er steeds opnieuw andere prioriteiten zijn.

Zo kan je bij ons terecht voor eenvoudige verkeerstechnische vragen, maar ook voor complexere projecten. Wij vinden elke vraag belangrijk en geven een duidelijk en gebruiksklaar antwoord op de gestelde vraag. Zonder kilo's academische literatuur, straight to the point.

Ontdek op deze site wat we voor jou kunnen betekenen.
Doelgroep
Onze dienstverlening richt zich voornamelijk op lokale besturen. Omdat zij nu eenmaal de het grootste wegennet onder hun beheer hebben.

Ook studie- of ontwerpbureaus kunnen gebruik maken van onze expertise. Al te vaak wordt onvoldoende nagedacht over het gebruik van nieuw openbaar domein, en stellen de problemen zich nadat de heraanleg is gebeurd. Dit kunnen we voorkomen.

Als private wegbeheerder, bijvoorbeeld een bedrijf met interne wegenis, parking, enz., kunnen we ook een meerwaarde bieden bij het goed inrichten van deze infrastructuur. Denk maar aan de organisatie en signalisatie van een parkeerterrein aan een winkel, de bewegwijzering op loop- en fietspaden enz.

Tenslotte kunnen we ondersteuning bieden bij het opmaken van tijdelijke signalisatieplannen voor werven die zich geheel of gedeeltelijk op de openbare weg bevinden.

Voor particulieren kunnen we binnen het stedenbouwkundig vergunningsproces de mobiliteitstoets verzorgen. We maken geen MOBER's.