Verkeerstechnisch en -juridisch advies
Bij AACON kan je ook terecht voor eenvoudige vragen rond de toepassing van de wegcode en het reglement van de wegbeheerder. Soms - en helaas - zijn wetsartikels tegenstrijdig, of niet compatibel met elkaar. Soms zijn de richtlijnen moeilijk realiseerbaar, enz. Zit je ergens vast met het toepassingskader, de interpretatie(ruimte), de manier waarop je een maatregel wil interpreteren, dan je ook met eenvoudige vragen bij ons terecht.

Want wij vinden elke vraag belangrijk.