Opmaak van signalisatieplannen
Signalisatieplannen worden opgemaakt op basis van het GRB-bestand. OP deze wijze wordt de locatie ondubbelzinnig weergegeven. Bij de opmaak van het plan wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de plaatselijke context, de vigerende regelgeving en de richtlijnen. Bovendien proberen we maximaal toepassing te geven aan de richtlijnen van de minderbordengids.

De signalisatieplannen zijn onmiddellijk bruikbaar en dienstig als bijlage aan het op te maken aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer.
Plaatsingsopdracht en inventaris
Ter ondersteuning van het team op het terrein wordt een plaatsingsopdracht opgemaakt, waarin duidelijk vermeld wordt welke de huidige signalisatie is, wat moet verdwijnen of wijzigen en wat er nieuw komt te staan. Zo wordt de plaatsing een stuk eenvoudiger.

We maken ook de inventaris op van de verkeerstekens die nieuw moeten geplaatst worden of vervangen. Zo kan je bij je leverancier de juiste signalisatie met de juiste maten en hoeveelheden bestellen.