Steun Zwerfkat Wommelgem vzw
zonder één cent te storten!

Doe al je online aankopen via Trooper.

De zwerfkat: een levensgenieter?

Zo lijkt het wel. Toch hebben zwerfkatten het best zwaar, hun leven gaat echt niet over rozen:
hun levensverwachting is ongeveer 8 jaar, minder dan de helft van een huiskat;
ongeveer de helft van de kittens overlijdt;
zwerfkatten hebben heel vaak parasieten zoals vlooien en wormen;
wonden worden niet verzorgd en worden gekoloniseerd door vliegenmaden;
er is een hoog sterftecijfer door ontbering en ondervoeding.

Zwerfkatten kweken bovendien "als konijnen". Op korte termijn stijgt hun aantal exponentieel. Ze planten zich drie keer per jaar voort aan 3 tot 6 kittens per nest. Zo kan één kattin na 16 maanden voor 36 nakomelingen zorgen, na acht jaar tot wel 2.000.000! Vandaar dat het ook belangrijk is ze tijdig te castreren of te steriliseren. Dit kan al vanaf 8 weken. Enkel zo wordt de populatie onder controle gehouden en wordt voorkomen dat het een ware plaag wordt.

Om deze problematiek enerzijds in te dijken en anderzijds ervoor te zorgen dat de bestaande zwerfkatten ondersteund worden, voert Zwerfkat Wommelgem het zwerfkattenbeleid van de Vlaamse Regering uit. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Wommelgem. Er zijn ook overeenkomsten gesloten met een aantal dierenartsen die instaan voor de nodige medische opvolging.

Wat doe je als je zwerfkatten opmerkt?

Vul de meldingsfiche in op het e-loket van de gemeente Wommelgem (volg de link "meldpunt" aan de linkerzijde). Probeer zo nauwkeurig mogelijk je observaties weer te geven en de nodige aanvinkhokjes aan te kruisen. Let op: zwerfkatten met een knip in het linkeroor zijn al behandeld. Zij moeten enkel nog gemeld worden wanneer ze klaarblijkelijk ziek of gewond zijn. Op deze site, onder de link "zwervers", kan je eveneens nagaan of de door jou gespotte kat al gezien is (let op de knip in het linkeroor!).

De meldingsfiche komt terecht bij één van onze vrijwilligers. Zij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op en maken concrete afspraken. Meestal zullen vangkooien worden uitgezet in de onmiddellijke buurt van waar je de katten hebt opgemerkt. Wanneer de katten gevangen worden, wordt nagekeken of ze een chip dragen waarmee de eigenaar kan geïdentificeerd worden, of dat deze kat eventueel al behandeld was. Indien dit allebei negatief is wordt ze overgebracht naar de dierenarts voor behandeling.

De dierenarts zal de algemene gezondheidstoestand van de kat evalueren, de leeftijd schatten en de castratie of sterilisatie uitvoeren. Na de operatie blijft de kat nog één tot twee nachten onder toezicht van de dierenarts waarna hij of zij opnieuw wordt uitgezet in zijn of haar vertrouwde omgeving. Kittens, zeer jonge katten of katten die duidelijk sociaal zijn, worden via partnerorganisaties ter adoptie aangeboden. Zo heeft de kat zicht op een betere en gezondere toekomst.

Hoezo steriliseren of chippen?

Behalve bij kwekers of erkende asielen, moet elke kat in het Vlaamse Gewest gesteriliseerd worden:
- voor de leeftijd van 5 maanden indien geboren na 31.03.2018;
- katten geboren na 31.08.2014, uiterlijk op 01.01.2020.
Niet-gesteriliseerde katten mogen niet verhandeld of weggegeven worden (behoudens enkele uitzonderingen). In het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de identificatie, registratie en sterilisatie van katten vind je alle details.

Elke kat moet geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd worden voor de leeftijd van 12 weken, en in elk geval, voor de kat verhandeld of weggegeven wordt. Niet-geïdentificeerde en geregistreerde katten mag je niet aankopen of krijgen.
Bij gevolg worden katten die worden aangetroffen en niet gechipt zijn, en waarvan men de vermoedelijke eigenaar niet kent, aangemerkt als zwerfkat. Zij hebben geen eigenaar, maar de gemeente moet er wel zorg voor (laten) dragen. Zwerfkatten die gevangen en gesteriliseerd worden, moeten ook een microchip dragen en / of een uitwendig merkteken (bijvoorbeeld een knip in het oor).

Wat is de rol van Zwerfkat Wommelgem vzw?

Zwerfkat Wommelgem vzw voert het gemeentelijk zwerfkattenbeleid uit. Zij worden daarin gedeeltelijk ondersteund door de gemeente. Zwerfkat Wommelgem vzw evalueert ook of gevangen katten nog in aanmerking komen voor domesticatie. Zo ja, dan zal via de partnerorganisaties het domesticatieproces gestart worden, de verdere diergeneeskundige maatregelen genomen worden (bijvoorbeeld inentingen) en actief gezocht worden naar een adoptiegezin.

Zwerfkat Wommelgem vzw biedt ook sporadisch hulp aan andere zwerfkatten indien er geen oplossing gevonden wordt in de gemeente waar ze gevonden werden.

Zwerfkat Wommelgem vzw beschikt over vier noodverblijven waarin zwerfkatten kort kunnen verblijven in afwachting van hun behandeling of plaatsing.

En hoeveel mag dat allemaal kosten?

Simpel: veel geld. De gemeente Wommelgem komt tussen in de sterilisatiekosten en deels in de voedingskosten. Alle andere diergeneeskundige of materiële noden worden betaald door Zwerfkat Wommelgem vzw zelf. De bedragen kunnen soms aardig oplopen. Hiervoor heeft Zwerfkat Wommelgem vzw nood aan financiële ondersteuning.

Wat doe je als je een kadaver van een kat vindt?

Katten worden helaas ook wel eens overreden, of komen op andere manieren aan hun einde. Vind je een overleden (zwerf)kat, contacteer dan bij voorkeur via de meldingskaart de gemeente. Zij zorgen er dan voor dat deze poes zodra mogelijk wordt opgehaald. Let wel, dit geldt ENKEL voor katten die klaarblijkelijk geen eigenaar hebben.