Welkom

op de site www.belgisch-spoorweg.net
de grootste fotodatabase van Belgisch tractiematerieel

Spoorwegnet heeft tot doel een database te zijn van het tractiematerieel dat ooit op de Belgische sporen gereden heeft. De historische correctheid staat voorop bij het opstellen en in stand houden van de aangeboden informatie.

Nieuw op Belgisch-spoorweg.net - UPDATES

Ook jouw foto's zijn belangrijk!


De spoorwegen bestaan al langer dan een mensenleven. Om tot een accurate weergave te komen, moeten ook foto's gebruikt worden van lang voor onze tijd, of gewoon van andere treinspotters. Wanneer je dus aanvullend materiaal ter beschikking hebt, aarzel dan niet om dit hier te laten publiceren. Ook relevante informatie kan toegevoegd worden.

Fotografische kwaliteit

We streven een hoge fotografische kwaliteit na. Toch is niet elke foto even goed. We menen dat het, bij gebrek aan kwalitatief aanbod, beter is om een minder goede foto te publiceren, dan helemaal geen foto aan te bieden. We nodigen iedereen dan ook graag uit betere foto's in te sturen.

Gebruik van het gepubliceerde materiaal

De in deze website gepubliceerde foto's mogen niet worden gekopieerd, vertoond of overgenomen, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de copyrighthouder (deze staat steeds vermeld op de foto).

 

Bijdragen door :

Volgende personen gaven inhoudelijke bijdragen aan deze site. Onze speciale dank gaat uit naar:

Aerts Eric
Aerts Stef
Aerts Steven
Avonds Kristof
Baetens Robert
Ceulemans Peter
De Caluwe Yarno
Demeulder Guy
Dierdorp Sicco
Druits Alex
Esseling Patrick
Fraikin Laurent (website)
Halestrap Ron
Helsen Wim
Kooyman Christel
Schoubben Maarten
Smit Johannes J.
Spillett Kjeld
Van Cutsem Vic
Vanderhaegen Jean-Luc
Van Gestel Peter
Van Hees Benoit
Vierboom Peter